Działalność DTT AGH kompleksowo ujmuje zagadnienia związane z transferem technologii, w tym:

  • promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów,
  • sprzedaż i udostępnianie w innych formach praw własności intelektualnej (patenty, licencje, know-how),
  • ochronę praw własności intelektualnej,
  • pozyskiwanie finansowania wspierającego transfer technologi,
  • informację, doradztwo i szkolenia dotyczące transferu technologii.

Zadaniem CTT AGH jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. Centrum Transferu Technologii AGH działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Współpracuje ze środowiskiem naukowym AGH oraz środowiskiem przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania, a także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Wzajemna świadomość potrzeb i możliwości oraz zaufanie środowiska naukowego i przedsiębiorców to kluczowy czynnik sukcesu transferu technologii, a zatem zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Zwiększenie tej świadomości oraz zaufania CTT AGH uznaje za jeden z głównych celów swojej działalności.