Działania wspierające na rzecz przedsiębiorczości akademickiej prowadzone są przez zespół Przedsiębiorczości Akademickiej CTT AGH, który ściśle współpracuje ze spółką celową AGH – Krakowskiem Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. 

Podmioty wspólnie rozwijają inicjatywę AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGH.

Działania kierowane są do studentów, doktorantów, naukowców, którzy w oparciu o posiadany pomysł, wiedzę, technologię, umiejętności, rezultaty pracy inżynierskiej, dyplomowej oraz wyniki badań budują, zamierzają budować lub rozważają budowę własnej innowacyjnej firmy start-up.

 

RAMOWY ZAKRES WSPARCIA:
Zakładanie innowacyjnej firmy i współpraca akademicy - biznes:

 • pomoc w odnalezieniu się w uwarunkowaniach i możliwościach kreowania własnego biznesu innowacyjnego w środowisku akademickim AGH – rola, miejsce, prawa, wsparcie, współpraca.

 • informacje o prawach i przywilejach przysługujących studentowi, doktorantowi czy pracownikowi AGH wynikających z praw do własności intelektualnej,

 • pomoc w dotarciu i pozyskaniu brakujących zasobów, przede wszystkim tych dostępnych w AGH i jej bliskim otoczeniu,
     
 • wsparcie na początkowych etapach zamiany pomysłów w konkretny model startupu (określenie potrzeby rynkowej, identyfikacja rynku, konkurencja, wybór miejsca i sposobu wprowadzania produktu, usług na rynek itp.),

 • konsultowanie i dzielenie się doświadczeniem w procesie opisu modelu biznesowego, 

 • pomoc w uporządkowaniu spraw formalno-prawnych związanych w powołaniem i prowadzeniem spółki kapitałowej (sp. z o.o.),

 • informacja na temat możliwości pozyskania wsparcia, w tym finansowego, dla pomysłów i projektów biznesowych na wczesnych etapach rozwoju (dotacje, warsztaty, programy pre-akceleracyjne, akceleracyjne, networking itp.), 

 • rekomendacje dotyczące przygotowania start-upu do procesu inwestycyjnego, w tym prezentacji pomysłu przed potencjalnym inwestorem,

 • możliwość pozyskania raportów, badań i analiz rynkowych,

 • dostęp do bazy inwestorów, partnerów biznesowych współpracujących z AGH, INNOAGH,

 • szkolenia, warsztaty skierowane na kształtowanie wiedzy, kompetencji i postaw przedsiębiorczych.