Informacje dla twórców

Dział Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH, zajmuje się sporządzaniem dokumentacji zgłoszeniowej (zawierającej opis, zastrzeżenia, skrót opisu). Wykonywana jest ona w oparciu o materiały dostarczone przez twórców wynalazku, konsultacje z twórcami oraz własne poszukiwania rzeczników w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowywana zgodnie z jego wymogami. Informujemy, że ochrona wynalazku rozpoczyna się od daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym RP.
Dokładne informacje oraz wymogi formalne dotyczące składanego w Dziale opisu zgłaszanego rozwiązania zawarte zostały w INSTRUKCJI.
Od kompletności i poprawności założonego wniosku zależeć będzie czas w jakim rozpocznie się praca rzecznika patentowego nad Państwa rozwiązaniem.