Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. Z o.o.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie