Finansowanie  projektów – KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności +”.

Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH, którzy chcą wdrożyć wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych. Wydatki zaplanowane mają  podnieść poziom gotowości wdrożeniowej rozwiązana i dostosować je do zapotrzebowania rynkowego.

Maksymalna kwota finansowania: 100 tys. złotych

Nabór zgłoszeń zaczynamy od 02.10.2017 r. i prowadzimy go, w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Pierwszy etap zbierania wniosków kończy się 15.10.2017 r.

Kolejne etapy realizowane będą:

do 15.12.2017

do 15.02.2018

do 15.04.2018

Załączniki:

  1. Regulamin wyboru rozwiązań do objęcia wsparciem w ramach prac przedwdrożeniowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności +”.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Wniosek o finansowanie.   
  4. Klasyfikacja TRL.
  5. Wzór sprawozdania merytorycznego.
  6. Wzór sprawozdania końcowego.
  7. Wzór prezentacji dla Komitetu Inwestycyjnego.