Wydział Zarządzania

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr hab. inż. Marek Karkula

mkarkula@zarz.agh.edu.pl

+48 12 617 43 30

Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH zatrudniony obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Tytuł magistra otrzymał w Politechnice Krakowskiej w specjalności automatyka. Doktorat bronił na Wydziale Zarządzania AGH, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport otrzymał na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z logistyką, transportem, łańcuchami i sieciami dostaw. Odbywał staże w niemieckich firmach, gdzie zajmował się m.in. zagadnieniami cyfrowej analizy sygnałów losowych, problematyką optymalizacji i sterowania procesami przemysłowymi z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, czy symulacją procesów transportowych, logistycznych i produkcyjnych. Był wykonawcą lub kierownikiem w ponad czterdziestu projektach badawczych finansowanych ze środków na naukę oraz projektach i ekspertyzach wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie prowadzi badania i współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie modelowania, symulacji i optymalizacji systemów i procesów logistycznych, transportowych i produkcyjnych oraz wdrażania i zastosowania informatycznych narzędzi klasy SCM (WMS – zarządzanie procesami magazynowymi, TMS – zarządzanie procesami transportowymi, APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie).

Wydział Zarządzania AGH to jednostka, która od ponad 40 lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną obejmującą wiedzę łączącą obszary zarządzania i nowoczesnych technologii. Misją Wydziału jest wspieranie rozwoju innowacyjnych systemów zarządzania organizacjami działającymi w gospodarce opartej na wiedzy przez kreowanie oraz transfer zaawansowanej i zorientowanej praktycznie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych i technicznych. Podejmowane tematy badawcze są ściśle skorelowane z kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale: zarządzaniem, inżynierią produkcji, informatyką i ekonometrią. Cechą charakterystyczną zespołów realizujących projekty badawcze jest interdyscyplinarność, łącząca wąskie dyscypliny naukowych zainteresowań ich członków, a zarazem ich ogólne przygotowanie techniczne, ekonomiczne i humanistyczne. Oferta Wydziału dotycząca realizacji prac i badań dla przemysłu i biznesu obejmuje między innymi: organizację, modelowanie i doskonalenie procesów produkcyjnych, logistycznych, transportowych; zastosowanie badań operacyjnych i nowoczesnych metod obliczeniowych (uczenie maszynowe, analityka i eksploracja danych, narzędzia sztucznej inteligencji) w rozwiązywaniu problemów przemysłowych i/lub biznesowych. W ofercie Wydziału znajdują się także liczne szkolenia, usługi doradztwa i przygotowania ekspertyz dotyczące wszystkich poziomów zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

 

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.