Wydział Odlewnictwa

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr inż. Paweł Malinowski

pamalino@agh.edu.pl

+48 12 617 27 87

Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, tytuł doktora na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest również absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i uzyskał dyplom z zarządzania projektami. W latach 2005-2006, 2008 był pracownikiem CERN w Szwajcarii. W 2016 założył spółkę z branży technologii IT, której jest prezesem (CEO). Zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem i wdrażaniem dedykowanych systemów informatycznych głównie dla przemysłu. Jest autorem pięciu zgłoszeń patentowych, uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych. Był kierownikiem kilku projektów, w tym dwóch projektów europejskich. Otrzymał wiele wyróżnień i medali w kraju i za granicą za opracowanie autorskiego systemu do zarządzania wynikami symulacji SimulationDB. Dwukrotnie jego projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013, 2015) i otrzymał statuetkę „Ambasador Innowacji 2015”.

Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej jest jedynym takim wydziałem w Europie. Kształcenie studentów na wydziale dotyczy m.in. technologii odlewów z różnych stopów, budowy maszyn odlewniczych i ich eksploatacji, mechanizacji, automatyzacji i projektowania odlewni, odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego, ochrony środowiska w odlewnictwie, zastosowania komputerów w technologii odlewniczej. Wydział współpracuje z wieloma odlewniami w kraju i za granicą w zakresie rozwijania i optymalizacji technologii, tworzenia nowych stopów, badania właściwości stopów, rozwijania systemów informatycznych do zarządzania różnymi etapami produkcji, rozwijaniem technologii industry 4.0 w odlewnictwie.

 

 

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

 

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.