Wydział Matematyki Stosowanej

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr Paweł Morkisz

morkiszp@agh.edu.pl

+48 12 617 44 05

Doktorant oraz asystent naukowo-dydaktyczny. Jego naukowe zainteresowania skupiają się wokół analizy numerycznej, między innymi analizy złożoności obliczeniowej problemów ciągłych, w których wykorzystuje podejście IBC (Information-Based Complexity). Dzięki pracy dla międzynarodowych firm branży IT zdobył cenne doświadczenie zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania matematyki, zaawansowanej algorytmiki oraz technik i metod sztucznej inteligencji. Posiada także doświadczenie oraz niezbędną wiedzę dla stosowania metod matematycznych w przemyśle, m.in. optymalizacji procesów przemysłowych oraz Industry 4.0.

Wydział Matematyki Stosowanej AGH to jednostka, która od blisko 20 lat prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną obejmującą wiedzę z matematyki zarówno stosowanej jak i teoretycznej. Misją Wydziału jest między innymi zapewnienie wsparcia badań interdyscyplinarnych we współpracy z innymi wydziałami bądź przemysłem. W jednostce pracują specjaliści w wielu dyscyplinach naukowych, co finalnie daje ogromne możliwości realizacji prac i badań dla przemysłu i biznesu. W tym warto wyróżnić takie zastosowania matematyki jak m. in. statystykę, analizę danych, nowoczesne metody obliczeniowe oraz metody sztucznej inteligencji, takie jak głębokie sieci neuronowe (ang. Deep Learning) czy uczenie maszynowe.

Dodatkowo Wydział posiada kompetencje w zakresie modelowania, metamodelowania, analizy matematycznej oraz numerycznej aproksymacji rozwiązań równań różniczkowych, a także rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Na Wydziale prowadzone są również badania w zakresie szeroko pojętej matematyki współczesnej, m.in. w obszarze geometrii różniczkowej, układów dynamicznych, teorii grafów, kombinatoryki oraz informatyki teoretycznej. W ofercie Wydziału znajdują się także liczne usługi analiz danych oraz opracowywania algorytmów i modeli matematycznych dla konkretnych zastosowań. Wydział posiada także specjalistów w obszarze matematyki finansowej, ubezpieczeniowej, niejednokrotnie posiadający ogromne doświadczenie zawodowe i praktyczne w tym obszarze.

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.