Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydziałowy Broker Innowacji:

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Może się on poszczycić osiągnięciami, które dają mu pozycję jednego z najlepszych wydziałów o profilu mechatronicznym w Polsce i na świecie.

Wydział opiera swoją działalność dydaktyczną i badawczą nie tylko na blisko 55-letniej tradycji i doświadczeniu, ale także na nowatorskim i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności, inwestuje w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria oraz modernizuje proces kształcenia wzbogacając go w coraz więcej unikalnych specjalności.

Wydział bierze czynny udział i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu wieloma projektami B+R. Jest dobrze przygotowany pod względem aparaturowym do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. Na Wydziale funkcjonuje szereg pracowni i laboratoriów, które wyposażone są w nowoczesne urządzenia umożliwiające wykonywanie nowatorskich badań.

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.