Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr inż. Krzysztof Lalik

klalik@agh.edu.pl

+48 12 280 50 73

Specjalista w dziedzinie standardu Industry 4.0. Opracował i zrealizował kilkadziesiąt aplikacji związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych oraz energetycznych. Głównym kierunkiem jego działań są aplikacje mikroprocesorowe (szczególnie z wykorzystaniem sterowników PLC) do układów sterowania i regulacji maszyn, urządzeń i procesów.

Zajmuje się on także systemami sterowania nadrzędnego, systemami wizualizacyjnymi oraz serwerami OPC dla aplikacji przemysłowych.

dr inż. Krzysztof Lalik bierze czynny udział w projektach rozwojowych na temat wykorzystania efektu samowzbudzenia w ocenie stanu technicznego konstrukcji mechanicznych. W swojej pracy doktorskiej opracował on innowacyjną metodę pomiaru zmian naprężeń w stali. Aktywnie uczestniczy w działalności biznesowej, zajmuje się komercjalizacją badań naukowych oraz poszukiwaniem podmiotów biznesowych zainteresowanych współpracą na linii przemysłowo-uczelnianej.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Może się on poszczycić osiągnięciami, które dają mu pozycję jednego z najlepszych wydziałów o profilu mechatronicznym w Polsce i na świecie.

Wydział opiera swoją działalność dydaktyczną i badawczą nie tylko na blisko 55-letniej tradycji i doświadczeniu, ale także na nowatorskim i otwartym podejściu do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności, inwestuje w nowoczesną aparaturę badawczą i laboratoria oraz modernizuje proces kształcenia wzbogacając go w coraz więcej unikalnych specjalności.

Wydział bierze czynny udział i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu wieloma projektami B+R. Jest dobrze przygotowany pod względem aparaturowym do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. Na Wydziale funkcjonuje szereg pracowni i laboratoriów, które wyposażone są w nowoczesne urządzenia umożliwiające wykonywanie nowatorskich badań.

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.