Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr inż. Piotr Pacyna

pacyna@kt.agh.edu.pl

+48 12 617 48 15

Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale EAiE w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Telekomunikacja. Zatrudniony w Katedrze Telekomunikacji AGH na stanowisku adiunkta. Pracował w dużych projektach międzynarodowych 5-go, 6-go i 7-go PR UE i uczestniczył w zespołach kierujących tymi projektami. Pracował w europejskich zespołach badawczych oraz w krajowych projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez KBN, NCN i NCBiR. W ramach projektu NCBiR wskazał sposób wykorzystania architektury korporacyjnej do zarządzania bezpieczeństwem IT w przedsiębiorstwach oraz zaproponował metodykę ochrony teleinformacyjnych infrastruktur krytycznych. Jest współautorem kilkunastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych i Internetu. Przebywał na stażu naukowym w CNET France Telecom we Francji. Był wykładowcą na Uniwersytecie Karola III w Hiszpanii. Uczestniczył w procesach standaryzacyjnych w Międzynarodowej Unii Telekmunikacyjnej ITU-T. Jest specjalistą z zakresu architektury korporacyjnej IT governance. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner and Approved Trainer oraz certyfikat TOGAF 9.1 Level 2.

 

 

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

 

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.