Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydziałowy Broker Innowacji:

dr inż. Paweł Ćwiąkała

pawelcwi@agh.edu.pl

+48 12 617 44 86

Adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa. W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie, doktorat obronił w roku 2011. Jego zainteresowania naukowo - badawcze to geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń oraz prace z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (BSL). Prowadzi także badania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych takich jak skaning laserowy, ciągłe pomiary deformacji obiektów. Współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami prowadzącymi prace geodezyjne oraz firmami zajmującymi się budową i wykorzystaniem BSL.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - działalność badawcza Wydziału koncentruje się na zastosowaniach informatyki w aspekcie przetwarzania danych przestrzennych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych. Prowadzone są badania nad zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem GNSS, naziemnych i lotniczych skanerów laserowych, interferometrii radarowej. Wykonywane są także prace badawcze nad wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych zarówno z pułapu lotniczego, jaki i z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających. W dziedzinie inżynierii środowiska badania koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych.

 

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

 

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.