Wydział Energetyki i Paliw

Wydziałowy Broker Innowacji:

mgr inż. Maciej Komorowski

komor@agh.edu.pl

+48 12 617 55 28

Maciej Komorowski już od czasu studiów magisterskich współpracował z przemysłem, co zaowocowało pracą w dziale R&D Foster Wheeler Oy w Varkaus w Finlandii celem zebrania materiałów do pracy magisterskiej. Pracę obronił w 2009 roku na specjalności Inżynieria Energii na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Następnie rozpoczął studia III stopnia na ww. Wydziale. Od 2010 do 2014 roku pracował w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych na Politechnice Częstochowskiej. W 2013 roku ukończyły studia podyplomowe "Menedżer projektów badawczych" na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W październiku 2014 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Energetyki i Paliw AGH i obecnie jest przed obraną pracy doktorskiej. W 2015 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Energetyka na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.

Obecnie ukończył cykl szkoleń z "Project management" w EY Academy of Business, gdzie poznał dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile, a także rozwiązania hybrydowe oraz elementy rachunkowości.

Od 2015 do 2017 roku pracował jako starszy referent techniczny oraz asystent naukowo dydaktyczny na Wydziale Energetyki i Paliw, gdzie jest członkiem Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych oraz wspomaga EIT InnoEnergy na kierunku CFAFE. Obecnie pracuje na Wydziale Energetyki i Paliw jako Wydziałowy Broker Innowacji z Ramienia Centrum Transferu Technologii.

Poprzez swojego Mentora, Dyrektora Centrum Energetyki AGH, Pana Profesora Wojciecha Nowaka zajmuje się ścisłą współpracą z Centrum Energetyki AGH.

Był kierownikiem projektu finansowanego przez NCN oraz w International Flame Research Foundation IFRF w Livorno we Włoszech. Jako wykonawca uczestniczył w wielu projektach o charakterze naukowym i wdrożeniowym finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Uczestniczył również w wielu pracach zleconych bezpośrednio przed przemysł, również dla korporacji o zasięgu światowym oraz jest ekspertem od pozyskiwania i przygotowania wniosków o finansowanie projektów z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, przy których pracuje często jako zewnętrzny menager przygotowania wniosku i koordynator pracy zespołu.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje technologie spalania paliw (węgiel, biomasa, RDF i inne paliwa alternatywne), gospodarka niskoemisyjna, smart city, technologia fluidalna, spalanie tlenowe, kotły CFB, SC CFB, hydrodynamika warstwy fluidalnej. Ukończył on najlepszy dostępny na rynku kurs dotyczący procesu fluidyzacji "Fluidization Technology University course; Fundamentals, and Applications in Drying, Granulation and Agglomeration" na Technische Universität Hamburg.

Prywatnie uwielbia poznawać nowych ludzi, jest miłośnikiem opery, muzyki klasycznej, techno i electro oraz szeroko pojętego design'u i fashion - dla przyjaciół często pełni funkcje personal shopper. Kocha podróżowanie, a ulubione podróże, to zniknąć w wielkim mieście, aby poczuć jego tętno i kraje egzotyczne oraz piękno dzikiej natury.

 

Wydział Energetyki i Paliw powstał przez integrację Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki. Połączenie tych dwóch jednostek nastąpiło na mocy uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w grudniu 2008 r.

Podstawową formą działalności Wydziału jest prowadzenie zintegrowanych badań i kształcenia w zakresie szeroko pojętej tematyki paliwowo-energetycznej, w ramach dwóch podstawowych kierunków:

Energetyka oraz Technologia chemiczna. Działalność Wydziału realizowana jest w jednostkach organizacyjnych, do których należy obecnie osiem katedr: Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle, Katedra Technologii Paliw, Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Katedra Energetyki Jądrowej, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, Katedra Energetyki Wodorowej oraz Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych.

Trzon dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw stanowią wybitni profesorowie i specjaliści z zakresu m.in. energetyki odnawialnej i jądrowej, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, maszyn i silników cieplnych, niskoemisyjnych technik spalania paliw, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju energetyki, zaawansowanych technologii energetycznych, technologii chemicznej paliw itp.

Jednym z efektów dynamicznego rozwoju Wydziału Energetyki i Paliw, jest gruntowna przebudowa budynku D-4, w celu przystosowania go do potrzeb dydaktyczno-badawczych jednostki.

Współpracujący Broker Innowacji CTT AGH:

Szczegółowe zapytanie o ofertę technologii można kierować poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z Wydziałowym Brokerem Innowacji.