Inkubator Innowacyjności +


Projekt "Inkubator Innowacyjności +" realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. Z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności +" w trybie projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału kadrowego B + R.

Aktualności projektowe

09.02.2018

Inkubator Innowacyjności+ - wyniki drugiej tury konkursu.

Pragniemy poinformować, iż procedura wyłaniania Prac Przedwdrożeniowych w ramach drugiej rundy naboru innowacyjnych rozwiązań dobiegła końca. W czwartek, 1 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego...[więcej]


09.02.2018

Sukces AGH na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2017

W dniach 8 -10.12.2017 roku w Centrum Kongresowym w Kaohsiung odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Designu KIDE 2017. Targi organizowane są przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA)...[więcej]


21.12.2017

Wyniki pierwszej edycji konkursu Inkubator Innowacyjnośći+

Pragniemy poinformować, że w piątek, 15 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego złożonego z przedstawicieli przedsiębiorstw, parku technologicznego, funduszu inwestycyjnego i AGH. Efektem pracy Komitetu jest...[więcej]


18.12.2017

Numer 1 newsletter Inkubator Innowacyjności +

Zapraszamy do pierwszego numeru newslettera projektu Inkubator Innowacyjności +.[więcej]


06.12.2017

Drugi nabór wniosków w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności +”. Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH, którzy chcą...[więcej]