Inkubator Innowacyjności +


Projekt "Inkubator Innowacyjności +" realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. Z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności +" w trybie projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału kadrowego B + R.

Aktualności projektowe

06.12.2017

Drugi nabór wniosków w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności +”. Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH, którzy chcą...[więcej]


02.10.2017

NOWI BROKERZY INNOWACJI W AGH

Nasza Uczelnia inwestuje w ludzi – powołaliśmy 16 Brokerów Innowacji, którzy staną się pośrednikami w kontaktach nauki z przemysłem. Zaprosiliśmy również do współpracy przedstawicieli biznesu tworząc Komitet Inwestycyjny...[więcej]


01.08.2017

Powołanie Brokerów Wydziałowych

Pragniemy poinformować, że dnia 25.09 odbędzie się oficjalne powołanie oraz przedstawienie Wydziałowych Brokerów Innowacji, którzy od tego dnia formalnie będą Państwa wspierać w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych...[więcej]