Zaproszenie do składania ofert

2019

03.09.2019

1. Dostawa karty akwizycji danych

21.10.2019

1. Usługa ekspertyzy konsultingowo-doradczej w zakresie zarządzania wizerunkiem ekosystemu innowacji AGH i komunikacją środowiskową oraz biznesową.

04.11.2019

1. Protokół z przeprowadzenia pozyskania oferty cenowej dla: "Usługa ekspertyzy konsultingowo-doradczej w zakresie zarządzania wizerunkiem ekosystemu innowacji AGH i komunikacją środowiskową oraz biznesową".

08.11.2019

1. Przygotowanie i opracowanie wyceny.

20.11.2019

1. Usługa prototypowania polegająca na wykonaniu symulacji wariantowej modelu dynamicznego i numerycznego generatora pary

03.12.2019

1. Notatka z wyboru wykonawcy dotycząca usługi prototypowania polegającej na wykonaniu symulacji wariantowej modelu dynamicznego i numerycznego generatora pary

09.12.2019

1. Opracowanie projektów graficznych wykorzystanych przy realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0

17.12.2019

1. Przeprowadzenie w dniach 20.01.2020 - 15.01.2020 na terenie kampusu AGH dwóch jednodniowych szkoleń na temat przygotowania i przedstawienia prezentacji pomysłu opartego na technologii opracowanej w uczelni potencjalnym inwestorom oraz partnerom biznesowym. 

08.01.2020

1. Protokół z przeprowadzenia pozyskania oferty cenowej dla: Przeprowadzenie w dniach 20.01.2020 - 15.01.2020 na terenie kampusu AGH dwóch jednodniowych szkoleń na temat przygotowania i przedstawienia prezentacji pomysłu opartego na technologii opracowanej w uczelni potencjalnym inwestorom oraz partnerom biznesowym.