Zaproszenie do składania ofert

2019

03.09.2019

1. Dostawa karty akwizycji danych

21.10.2019

1. Usługa ekspertyzy konsultingowo-doradczej w zakresie zarządzania wizerunkiem ekosystemu innowacji AGH i komunikacją środowiskową oraz biznesową.

04.11.2019

1. Protokół z przeprowadzenia pozyskania oferty cenowej dla: "Usługa ekspertyzy konsultingowo-doradczej w zakresie zarządzania wizerunkiem ekosystemu innowacji AGH i komunikacją środowiskową oraz biznesową".

08.11.2019

1. Przygotowanie i opracowanie wyceny.

20.11.2019

1. Usługa prototypowania polegająca na wykonaniu symulacji wariantowej modelu dynamicznego i numerycznego generatora pary

03.12.2019

1. Notatka z wyboru wykonawcy dotycząca usługi prototypowania polegającej na wykonaniu symulacji wariantowej modelu dynamicznego i numerycznego generatora pary

09.12.2019

1. Opracowanie projektów graficznych wykorzystanych przy realizacji projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0

17.12.2019

1. Przeprowadzenie w dniach 20.01.2020 - 15.01.2020 na terenie kampusu AGH dwóch jednodniowych szkoleń na temat przygotowania i przedstawienia prezentacji pomysłu opartego na technologii opracowanej w uczelni potencjalnym inwestorom oraz partnerom biznesowym. 

08.01.2020

1. Protokół z przeprowadzenia pozyskania oferty cenowej dla: Przeprowadzenie w dniach 20.01.2020 - 15.01.2020 na terenie kampusu AGH dwóch jednodniowych szkoleń na temat przygotowania i przedstawienia prezentacji pomysłu opartego na technologii opracowanej w uczelni potencjalnym inwestorom oraz partnerom biznesowym.

10.02.2020

1. Usługa prototypowania polegająca na stworzeniu oprogramowania do sterowania pracą dedykowanego sterownika generatora pary wraz z interfejsem graficznym umożliwiającym jego swobodne programowanie oraz wykonaniem struktury komunikacyjnej.

2. Wydanie opinii o przydatności zaprojektowanego zautomatyzowanego systemu podwieszenia pacjenta w jego rehabilitacji

13.02.2020

1. Usługa wykonania ekspertyzy prawnej.

14.02.2020

1. Usługa wykonania obliczeń.

17.02.2020

1. Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i dokonaniu zgłoszenia jednego wynalazk do Urzędu Patentowego RP oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego(EPO).

19.02.2020

1. Usługa polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  i dokonaniu  zgłoszenia jednego wynalazku do  Urzędu  Patentowego  RP oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego(EPO) - UZUPEŁNIENIE.

2. Notatka z wyboru wykonawcy: Usługa prototypowania polegająca na stworzeniu oprogramowania do sterowania pracą dedykowanego sterownika generatora pary wraz z interfejsem graficznym umożliwiającym jego swobodne programowanie oraz wykonaniem struktury komunikacyjnej.

20.02.2020

1. Notatka z wyboru wykonawcy: Wydanie opinii o przydatności zaprojektowanego zautomatyzowanego systemu podwieszenia pacjenta w jego rehabilitacji

24.02.2020

1. Badanie rynku.

25.02.2020

1. Notatka z wyboru wykonawcy: Usługa wykonania ekspertyzy prawnej

26.02.2020

1. Notatka z wyboru wykonawcy: Usługa wykonania obliczeń.

28.02.2020

1. Notatka z wyboru wykonawcy: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i dokonaniu zgłoszenia jednego wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego(EPO).

03.03.2020

1. Usługa badania rynku w zakresie wykonania raportu – zebrania informacji rynkowych oraz dokonania analizy potrzeb rynku i oczekiwanych kierunków badań z uwzględnieniem specyfiki działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

11.03.2020

1.Notatka z wyboru wykonawcy: Usługa badania rynku w zakresie wykonania raportu – zebrania informacji rynkowych oraz dokonania analizy potrzeb rynku i oczekiwanych kierunków badań z uwzględnieniem specyfiki działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

http://www.ctt.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/ctt/system/rwd/dokumenty/Protokol_strategia.pdf