Finansowanie  projektów – KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH, którzy chcą wdrożyć wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych. Wydatki zaplanowane mają  podnieść poziom gotowości wdrożeniowej rozwiązana i dostosować je do zapotrzebowania rynkowego.

Maksymalna kwota finansowania: 85 tys. złotych.

Nabór zgłoszeń do 05.05.2019 r.

Zgłoszenia w formie wniosku (wzór poniżej) prosimy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: ctt@agh.edu.pl z tytułem: "Prace przedwdrożeniowe".

Załączniki:

  1. Regulamin wyboru rozwiązań do objęcia wsparciem w ramach prac przedwdrożeniowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności 2.0”.
  2. Wniosek o finansowanie.  
  3. Klasyfikacja TRL.
  4. Wzór sprawozdania merytorycznego.
  5. Wzór sprawozdania końcowego.
  6. Wzór prezentacji dla Komitetu Inwestycyjnego.