Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt "Inkubator Innowacyjności 2.0" ma na celu promocję osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym, a biznesem.

Projekt ten realizowany jest na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach konsorcjum ze Spółką Celową INNOAGH Sp. Z o.o. Liderem projektu jest AGH.