google (agh.edu.pl)

Dodaj swój adres e-mail aby otrzymywać Newsletter oraz inne aktualności z CTT.

Dział Transferu Technologii

Dział Transferu Technologii zapewnia:

a)   obsługę organizacyjną i formalno prawną sprzedaży i innych form udostępniania praw własności intelektualnej (wyniki prac naukowo badawczych, patenty, licencje, know how),

b)  obsługę organizacyjną, merytoryczną i formalno prawną zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know how,

c)   obsługę rozliczeń przychodów z zawieranych transakcji i umów,

d)  informację i doradztwo odnośnie możliwości i procedur transferu technologii,

e)   informację i doradztwo odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego transferu, technologii (np. ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania)

f)    obsługę portalu CTT AGH w zakresie transferu technologii.