2016-12-09 r. |  Student - Wynalazca 2016/2017 - zaproszenie do udziału w konkursie

aktualność

Kielce University of Technology organizes the VII edition of the competition 'Student - Inventor'.

The competition is addressed to:
a) students I, II or III level and authors / co-authors of the invention or utility model / industrial, filed for protection in the Polish Patent Office or the appropriate office for. Industrial property abroad during the period of study,
b) graduates regardless of the year of completion of studies, including doctoral studies, who are the authors / co-authors of the invention or utility model / industrial, which was filed for protection in the Polish Patent office or the appropriate office for. industrial property abroad during the period of study or up to 6 months from the date of graduation,
c) the authors or co-authors of the invention or utility model / industrial, which has been granted exclusive rights for the duration of their studies.

Five winners of the main prizes will take part in the 45th International Exhibition of Inventions in Geneva from March 29 - April 2, 2017. The organizer will pay for the exhibition stand, and travel and subsistence winners in Geneva.

WARNING! Extended deadline for application submission. Applications may be submitted until 24 January 2017r. Details of the call and the required application documents are available on the http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/ One of the documents required in the registration process is a confirmation of the application / decision to grant rights. In the case of applications students AGH is possible to issue a copy of the above. Documents in the Intellectual Property Department. We invite you to participate in the contest, and if you have questions contact: wojciech.soldaty@agh.edu.pl dalaman airport transfers icmeler transfers

2016-12-01 r. | ESPACENET USER DAY - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna AGH, Ośrodek Informacji Patentowej zaprasza na bezpłatne warsztaty z prowadzenia badań patentowych w bazie Europejskiego Urzędu Patentowego ESPACENET.
Baza ESPACENET jest najważniejszym bezpłatnym źródłem informacji patentowej udostępnianym przez Europejski Urząd Patentowy wszystkim zainteresowanym
samodzielnym przeprowadzeniem badania stanu techniki w literaturze patentowej.
Warsztaty obejmą objaśnienie podstawowych funkcji oraz możliwości bazy danych ESPACENET oraz praktyczne ćwiczenia poprowadzone przez ekspertów z Urzędu Patentowego RP.

Warsztaty odbędą się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Bibliotece Głównej AGH, I piętro, sala 101 w godz. 12.00 – 15.30.

Zgłoszenia (imię, nazwisko, email oraz nazwę instytucji reprezentującej) należy przesłać na adres: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl do 7 grudnia 2016 r. lub poprzez formularz zgłoszeniowy.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Serdecznie zapraszamy !
 Czytaj więcej

2016-08-02 r. | Wspólne zgłoszenie Dobra Niematerialnego - umowa o wspólności do/z patentu/wzoru użytkowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572,
z późn. zm.) Uczelnia publiczna w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ich do komercjalizacji.
W tym celu Uczelnia musi posiadać komplet informacji nt. zgłaszanego Dobra Niematerialnego.

W związku z tym, w przypadku gdy prawo do zgłaszanego Dobra Niematerialnego przysługuje AGH oraz podmiotom zewnętrznym (Współuprawnionym), wraz z Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć obowiązującą umowę o wspólności do/z patentu/prawa ochronnego, podpisaną przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Współuprawnionych do Dobra Niematerialnego spoza AGH. Czytaj więcej

2016-06-29 r. | Informacja nt. opracowywania zgłoszeń przez rzeczników patentowych CTT AGH

Zgodnie z obowiązującym na AGH Regulaminem zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (§5 ust.1 i 2), Prorektor ds. Współpracy do 3 miesięcy licząc od zarejestrowania zgłoszenia dobra niematerialnego wraz z załącznikami w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego rozwiązania. W tym celu złożona dokumentacja musi być kompletna, a opis wykonany zgodnie z INSTRUKCJĄ.
Jedynie zgłoszenia z pozytywną decyzją o komercjalizacji podjętą przez Prorektora ds. Współpracy, będą opracowywane przez Zespół Rzeczników Patentowych.
 Czytaj więcej

2016-06-06 r. | NOWE DRUKI ZGŁOSZENIA DOBRA NIEMATERIALNEGO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą Ustawy o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357), a także zmianą Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 Rektora AGH z dn. 09 czerwca 2015 roku), od dnia 15 czerwca 2016 r., zaczyna obowiązywać nowy formularz zgłoszeniowy Dobra Niematerialnego oraz nowe załączniki do niego.
 Czytaj więcej

starsze »