2016-11-02 r. | Program akceleracyjny KGHM Cuprum

Informujemy, że KGHM Cuprum wspólnie z MIT Entrprise Forum Poland rozpoczyna realizację projektu współpracy ze stratupami technologicznymi. Czytaj więcej

2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii systemu diagnostycznego do nieniszczącego badania płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych w ramach 'Inkubatora Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji systemu diagnostycznego do nieniszczącego badania płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych: tworzenie spółki spin-off” na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty  cenowej na: Analizę proof of concept technologii systemu diagnostycznego do nieniszczących badań płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych i lin stalowych w otulinach wraz z wykonaniem modelu demonstracyjnego układu bezstykowego pomiaru prędkości.  Czytaj więcej

2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii baterii ogniw paliwowych w ramach Przedsięwzięcia 'Inkubator Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji baterii ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem opcji związanych z licencjonowaniem” na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty  cenowej na przeprowadzenie analizy proof of concept technologii baterii ogniw paliwowych. Czytaj więcej

2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii przemysłowej transmisji danych za pomocą wysokiej klasy modułów radiokomunikacyjnych w ramach 'Inkubatora Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji technologii przemysłowej transmisji danych za pomocą wysokiej klasy modułów radiokomunikacyjnych: tworzenie spółki spin-off” na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na:

Wykonanie analizy proof-of-concept mającej na celu:

• ocenę powtarzalności technologii, mającej być podstawą działalności przyszłej spółki spin-off,
• zbadanie preferencji potencjalnych odbiorców, dot. zarówno samej technologii jak i modelu współpracy tj. realizacji usług lub dystrybucji produktów,
• oszacowanie preferencji cenowych odbiorców oraz stopnia dopasowania produktów i usług do oczekiwań rynku.
 Czytaj więcej

2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii telemedycznej TeleDICOM II w ramach Przedsięwzięcia 'Inkubator Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji systemu informatycznego TeleDICOM II ze szczególnym uwzględnieniem opcji związanych z licencjonowaniem” na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na analizę proof of concept. Czytaj więcej

starsze »