Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej

dr inż. Dominik Kowal
Z-ca Dyrektora CTT

C-5, parter, pok. 017
tel. 12 617 49 56
e-mail: dominik.kowal(at)agh.edu.pl

mgr Aneta Dygas
Broker

C-5, parter pok. 017
tel. 12 617 55 30
e-mail: aneta.dygas(at)agh.edu.pl

mgr Marta Bulanda
Koordynator projektu Digital Innovation Hub AGH

C-5, parter, pok. 017
tel. 885 989 864
e-mail: marta.bulanda(at)agh.edu.pl

mgr Justyna Mendrek
Specjalista ds. prawnych

C-1, II p., pok.215
tel. 
e-mail: justyna.mendrek(at)agh.edu.pl   

mgr Anna Brzozowska
Sam. ref. adm.

C-5, parter, pok. 017
tel. 695 958 983
e-mail: anna.brzozowska(at)agh.edu.pl    

mgr Andrzej Pasikowski
Koordynator merytoryczny Zadań

A-0, parter, pok. 6
tel. 12 617 27 03
e-mail: andrzej.pasikowski(at)agh.edu.pl