Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Bogdan Stępniowski
Dyrektor CTT

C-1, II p., pok.202
tel. 12 617 32 85
e-mail: bogdan.stepniowski(at)agh.edu.pl

dr inż. Dominik Kowal
Z-ca Dyrektora CTT

C-1, II p., pok.204
tel. 12 617 49 56
e-mail: dominik.kowal(at)agh.edu.pl

lic. Edyta Kozłowska
Specjalista ds adm.
C-1, II p., pok.203
tel. 12 617 32 85
e-mail: edyta.kozlowska(at)agh.edu.pl

mgr Aleksandra Wojdyła
Broker Innowacji/Główny Specjalista

C-1, II p., pok.217A
tel. 12 617 49 63
tel. 605 35 26 78
e-mail: aleksandra.wojdyla(at)agh.edu.pl

mgr Aneta Dygas
Broker Innowacji

C5, parter, pok. 017
parter C5 - 017
tel. 12 617 55 30
e-mail: aneta.dygas(at)agh.edu.pl

mgr inż. Marcin Wójcik
Broker Innowacji/Specjalista n-t

C-1, II p., pok.216
tel. 12 617 46 42
e-mail: marcin.wojcik(at)agh.edu.pl

dr inż. Wojciech Roszczynialski
Broker Innowacji/Specjalista i-t

C-1, II p., pok.216
tel. 12 617 46 42
e-mail: wroszcz(at)agh.edu.pl

mgr Izabela Wróblewska
Starszy Specjalista ds. prac administracyjnych

C-1, II p., pok.217
tel. 12 617 43 33
e-mail: izabela.wroblewska(at)agh.edu.pl

mgr Justyna Mendrek
Specjalista ds. prawnych

C-1, II p., pok. 219
tel. 723 304 633
e-mail: justyna.mendrek(at)agh.edu.pl

 

dr inż. Patrycja Rosół
Kierownik Działu / Rzecznik patentowy

C-1, II p., pok.207
tel. 12 617 49 66
e-mail: patrycja.rosol(at)agh.edu.pl

mgr inż. Robert Klisowski
Rzecznik Patentowy

C-1, II p., pok.208
tel. 12 617 52 95
e-mail: robert.klisowski(at)agh.edu.pl

dr Maciej Magoński
Rzecznik patentowy

C-1, II p., pok.208
tel. 12 617 52 95
e-mail: maciej.magonski(at)agh.edu.pl

dr Agnieszka Kuczyńska
Specjalista n-t

C-1, II p., pok.215
tel 12 617 31 59
e-mail: agnieszka.kuczynska(at)agh.edu.pl

mgr Wojciech Soldaty
Broker Innowacji/Starszy Specjalista n-t

C-1, II p., pok.214
tel 12 617 48 54
e-mail: wojciech.soldaty(at)agh.edu.pl

mgr inż. Magdalena Szczepanowicz

Specjalista

C-1, II p., pok.214

tel. 12 617 42 60

e-mail: magdalena.szczepanowicz(at)agh.edu.pl

  
inż. Krzysztof Maślanka

Specjalista ds. prac administracyjnych

C-1, II p., pok.217

tel. 12 617 43 33

e-mail: krzysztof.maslanka(at)agh.edu.pl

  
mgr Marta Gorczowska

Specjalista
C5, parter, pok.017
tel. 885 989 864
e-mail: marta.bulanda(at)agh.edu.pl