10.04.2019

Zaproszenie do składania ofert - Organizacja konferencji trendy technologiczne z dn. 10.04.2019


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, w związku z realizacją projektu pt. „AGH – Strategia Doskonałości” w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (nr rej. projektu 0001/SDU/2018/18), zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy” skierowanej do władz i naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Szczegóły dotyczące zamówienia.