02.06.2021

Warsztaty i konkurs dla akademickich startup–ów: Start Up! Set it Up!


Centrum Transferu Technologii AGH w Krakowie – patron konkursu Start Up! Set it Up! – zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym połączonym z warsztatami.  Uczestnicy dowiedzą się, na co położyć nacisk w pitchdeckach, które są podstawą do oceny projektów w konkursie organizowanym przez Grupę Assay, Uniwersytet Jagielloński oraz CTT AGH.

Spotkanie online odbędzie się 11 czerwca 2021 r. o godz. 15:00. Plan wydarzenia oraz rejestracja znajdują się tutaj. https://assay.pl/warsztaty/

GRUPA ASSAY

·         Grupa Assay  inwestuje prywatne środki w startupy.

·         Grupa planuje pozyskanie nowych projektów w Krakowie, w szczególności z AGH oraz UJ.

·         Poziom inwestycji do 4 mln zł.

·         Plan na pozyskanie projektów/zespołów jest następujący:         

KONKURS

·         Nabór projektów zostanie otwarty po spotkaniu 11.06.2021 r – do końca września będzie można zgłosić projekt wysyłając pitchdeck.

·         W październiku zostanie wybranych do 15 projektów, z którymi odbędą się indywidulane spotkania z ekspertami Assay. Rezultatem tych spotkań będzie wybór 3 zespołów/projektów.

·         Zwycięzcy nie tylko otrzymają nagrody pieniężne do 5 000 zł, ale przede wszystkim możliwość dalszego ustalania warunków inwestycyjnych oraz pomoc w pozyskaniu kapitału na rozwój spółki.

·         Pozostali z 15 projektów, którzy nie zostaną wybrani, dostaną feedback – dowiedzą się dlaczego ostatecznie ich nie wybrano i co wg ekspertów należy poprawić/zmienić.

·         Grupa deklaruje także odesłanie nie pasujących do nich, ale dobrze zapowiadających się tematów do innych znajomych funduszy.

·         Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: COMPARIC, COMPARIC TV, Gazeta Krakowska, Radio Kraków, My Company.