06.04.2022

Uwaga na oszustów! Fałszywe wezwania do zapłaty za ochronę praw własności przemysłowej


W związku z pojawieniem się FAŁSZYWYCH wezwań do zapłaty gdzie jako nadawca figuruje Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej informujemy:

Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB działający w strukturach Bblioteki Głównej AGH  nie wystawia żadnych upomnień ani nie wzywa do zapłaty w sprawach związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy oznaczeń geograficznych.

W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej fałszowane są decyzje Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz urzędów krajów Unii Europejskiej. Wysyłane są także pisma (faktury, wezwania) wprowadzające w błąd. Osoby trzecie podszywają się pod urzędy, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazany w piśmie podstawiony numer rachunku. W trosce o Państwa interesy, szczególnie te majątkowe, ostrzegamy przed tymi działaniami i prosimy o wzmożoną czujność.

Zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP należy:
- sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
- skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Jeśli numer konta nie zgadza się, z pewnością jest to decyzja fałszywa.

Więcej informacji na stronie Urzędu Patentowego RP

Przykład fałszywej decyzji