01.08.2017

Powołanie Brokerów Wydziałowych


 

Pragniemy poinformować, że dnia 25.09 odbędzie się oficjalne powołanie oraz przedstawienie Wydziałowych Brokerów Innowacji, którzy od tego dnia formalnie będą Państwa wspierać w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Prezentację Brokerów wraz ze specjalizacjami oraz obszarami działania zaprezentujemy Państwu już wkrótce.