20.04.2021

Tego nie można przegapić: Dedykowane szkolenia z własności intelektualnej dla pracowników, doktorantów i studentów!


BEZPŁATNE, DEDYKOWANE SZKOLENIA !

Już w kwietniu i maju zapraszamy do udziału w organizowanych przez Nas szkoleniach on-line, podczas których przybliżymy Państwu praktyczne kwestie związane z ochroną i wykorzystywaniem własności intelektualnej w codziennej praktyce nauczycieli akademickich, jak i studentów oraz doktorantów.

Dwa niezależne, dedykowane szkolenia:

  • „Co pracownik dydaktyczno-badawczy i dydaktyczny powinien wiedzieć o własności intelektualnej”
  • „Co student, doktorant powinien wiedzieć o własności intelektualnej”

SZKOLENIE SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH (pracowników AGH)

Szkolenie realizowane w celu zwiększenia wiedzy związanej z własnością intelektualną, w tym w szczególności korzystaniem
z praw autorskich wiedzy w relacjach pracownik-uczelnia, naukowiec-wydawnictwo nauczyciel akademicki – student/doktorant. Zapraszamy w szczególności nauczycieli akademickich pełniących funkcję promotora, dydaktyków, kierowników prac B+R realizujących prace zlecone ze wsparciem studentów oraz doktorantów, a także pracowników administracyjnych zaangażowanych w procesy kształcenia i usług badawczych.
Szczegółowy plan szkolenia.

SZKOLENIE SKIEROWANE DO STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW

Szkolenie ma na celu uświadomienie studentom i doktorantom zasad ochrony wytworów intelektualnych które tworzą w trakcie studiów i legalnego korzystania z cudzej twórczości przy przygotowywaniu pracy dyplomowej oraz zaangażowania w projekty badawcze.
Szczegółowy plan szkolenia.

 

KLIKNIJ po więcej informacji.