24.04.2019

Szkolenie „Budowa i prowadzenie biznesu opartego na wiedzy”


Zapraszamy na drugą edycję szkolenia: „Budowa i prowadzenie biznesu opartego na wiedzy –- zbuduj swój spin-off”. Skierowane jest ono do doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych.
Szkolenie będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • Co to jest spin-off/out ?
  • Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off/out.
  • Środki na wdrożenie –dostępność i możliwości pozyskania.
  • Jak rozmawiać z inwestorem ?
  • Od czego zacząć – ścieżka zakładania firmy.
  • Case study.

Seminarium odbędzie się 7 maja 2019 r. w sali 5A (parter) w Bibliotece Głównej AGH.
Szkolenie będzie zrealizowane w trzech blokach tematycznych według następującego harmonogramu:
9.00 – 11.15 „Przedsiębiorczość technologiczna w praktyce”
Prowadzący: Dominik Kowal
11.30 – 13.00 „Własność intelektualna i aspekty prawne kreacji biznesu technologicznego”
Prowadząca: Magdalena Ostasz
13.30 – 15.00 „Model biznesowy przedsięwzięcia – jak się dobrze przygotować do powołania startupu?”
Prowadzący: Arkadiusz Szmal

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział prosimy zapisywać się poprzez formularz zgłoszeniowy do 6 maja 2019 r.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nawą „Strategia Doskonałości –Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019. Nr Projektu 0001/SDU/2018/18. Kwota Finansowania: 1000000 zł.