12.04.2019

Protokół wyboru z dnia 11 kwietnia


Protokół z przeprowadzonego pozyskania oferty cenowej dla zamówienia publicznego pt: „Usługa polegająca na opracowaniu Raportu określającego modelowy profil kompetencyjny personelu odpowiedzialnego za kreowanie i realizację polityki badań i innowacji w środowisku akademickim ”.

Protokół wyboru.