21.04.2021

"Od pomysłu do sukcesu, czyli wdrażaj innowacje na wiosnę” - 26-30 kwietnia, BEZPŁATNE szkolenia.


Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów dotyczących możliwości otrzymania finansowania ze środków europejskich na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, opracowywanie i wdrażanie innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Tematy szkoleń:

  • 26.04.2021 r., godz. 10:00 - 11:00 - Finansowanie /przygotowywanie projektów dla MŚP z zakresu INNOWACJI, BADAŃ I ROZWOJU

  • 27.04.2021 r., godz. 10:00 - 11:00 - Bony na innowacje z wdrożeniem – Dz.1.2.3. typ C RPO Województwa Małopolskiego

  • 29.04.2021 r., godz. 10:00 - 11:00 - Przemysł 4.0 - Dz. 2.4.1.POIR

  • 30.04.2021 r., godz. 10:00 - 11:00 - EIC Akcelerator dla firm – Program Ramowy HORYZONT EUROPA

     

    KLIKNIJ po więcej informacji