02.10.2017

NOWI BROKERZY INNOWACJI W AGH


 

Nasza Uczelnia inwestuje w ludzi – powołaliśmy 16 Brokerów Innowacji, którzy staną się pośrednikami w kontaktach nauki z przemysłem. Zaprosiliśmy również do współpracy przedstawicieli biznesu tworząc Komitet Inwestycyjny opiniujący najlepsze projekty realizowane w ramach programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności+”.

Pełnomocnictwa dla Wydziałowych Brokerów Innowacji wręczył w dniu 25.09.2017 r., na oficjalnym spotkaniu  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy. Każdy z naszych Wydziałów ma swojego reprezentanta w osobie:

Dr inż. Alona Nad – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Dr inż. Piotr Macioł – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Dr inż. Aleksander Skała – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Dr inż. Piotr Pacyna – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Dr inż. Krzysztof Lalik – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Dr inż. Justyna Topolska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Dr inż. Paweł Ćwiąkała – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Dr hab. inż. Zbigniew Pędzich – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Dr inż. Paweł Malinowski – Wydział Odlewnictwa

Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski – Wydział Metali Nieżelaznych

Mgr inż. Małgorzata Formela – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Dr hab. inż. Marek Karkula – Wydział Zarządzania

Mgr inż. Maciej Komorowski – Wydział Energetyki i Paliw

Dr inż. Jakub Bartyzel – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Dr inż. Paweł Morkisz – Wydział Matematyki Stosowanej

Dr Seweryn Rudnicki – Wydział Humanistyczny

 

Wydziałowi Brokerzy Innowacji ściśle współpracować będą z Brokerami Centrum Transferu Technologii AGH oraz spółką celową Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Współpraca będzie miała swoje odzwierciedlenie we wzmożonym poszukiwaniu projektów, zespołów i rezultatów prac badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pozwoli również na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań biznesu w zakresie innowacyjnych technologii mogących znacząco podnieść konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Możliwość ku temu dała nam realizacja projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Przy realizacji kluczowych zadań projektu dodatkowo wspomagać nas będzie silna reprezentacja przemysłu. Przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych wraz z naszymi ekspertami zgodzili się podjąć współpracę w Komitecie Inwestycyjnym. Gremium opiniować będzie przyznawanie finansowania projektom naszych naukowców na prowadzenie prac przedwdrożeniowych zaplanowanych do końca przyszłego roku. Nasze zaproszenie zgodzili się przyjąć:

Przedstawiciele biznesu, funduszy inwestycyjnych:

 

MAŁGORZATA POPŁAWSKA
Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

LESZEK ROŻDŻEŃSKI
Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Prof. dr hab. inż. TADEUSZ UHL
Prezes Zarządu EC Grupa Sp. z o.o., Fundusz Inwestycyjny EC Business Creation

STEFAN ŻYCZKOWSKI
Prezes Zarządu Astor Sp. z o.o.

 

Przedstawiciele uczelni:

 

Mgr inż. HENRYK ZIOŁO
Kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. NATALIA IWASZCZUK, prof. AGH
Wydział Zarządzania AGH

Dr hab. inż. ARKADIUSZ KUSTRA
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

 

Jednym z głównych zadań projektu „Inkubator Innowacyjności+” jest wyłonienie do finansowania w ramach prac przedwdrożeniowych projektów naszych naukowców. W tym celu ogłoszony został konkurs, który w sposób ciągły pozwoli nam optymalnie wykorzystać przyznane środki na podniesienie gotowości rynkowej wyników prac badawczo-rozwojowych o największym potencjale komercjalizacyjnym.

Więcej informacji: www.ctt.agh.edu.pl

 

Aleksandra Wojdyła