22.06.2022

Komercjalizacja wyników badań w AGH - Dzień otwarty na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


plakat informujący o spotkaniu z cyklu Komercjalizacja wyników badań w AGH

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Komercjalizacja wyników badań w AGH".

Tym razem spotykamy się na Wydziale inżynierii Materiałowej i Ceramiki w dniu 27 czerwca o godzinie 13.00, budynek B-8, sala 0.18.

Program seminarium:

  • Możliwości pozyskiwania finansowania na projekty B+R z zewnętrznych źródeł:

Informacje o konkursach i wsparcie administracyjne.
Prelegent: Adam Lichota, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów AGH

  •     Komercjalizacja bezpośrednia:

Przebieg procesu, partnerzy w procesie, cele i korzyści.
Prelegent:   Bogdan Stępniowski, Dyrektor CTT AGH
                    Aleksandra Wojdyła, Kierownik DTT AGH

  •     Komercjalizacja pośrednia:

Proces tworzenia technologicznego spin-off, partnerzy, wyzwania i korzyści.
Prelegent: Dominik Kowal, Z-ca dyrektora CTT ds. Przedsiębiorczością Akademickiej; Prezes Zarządu INNOAGH sp. z o.o. - spółki celowej AGH

  •     Dyskusja:

Wyzwania towarzyszące komercjalizacji wiedzy w strukturach AGH.

  •     Rozmowy indywidualne/networking:

 

Gospodarz/Patronat
Prodziekan ds. Współpracy, prof. dr hab. inż. Jan Deja

Kolegium Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Organizator:
Wydziałowy Broker Innowacji dr Joanna Mastalska-Popławska

Zespół Centrum Transferu Technologii AGH

 

Zapraszamy!


Pliki:
Program_seminarium.png1.35 Mi