11.03.2021

Kolejne rozwiązanie objęte wsparciem projektem Inkuabtor Innowacyjności 4.0


Śpieszymy poinformować, że rozwiązanie: Prototyp przydomowej turbiny wiatrowej VHAWT dla zastosowań indywidualnych jest kolejnym beneficjentem projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.