19.11.2018

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2018/2019


Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

 

Konkurs Student-Wynalazca organizowany jest od 2010 r. Jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

 

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków w październiku 2019 r. Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 1 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie www.cowi.tu.kielce.pl.