30.04.2019

Informacja - zapytanie ofertowe Konferencja pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy”


W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. zaproszenia do składania ofert na organizację jednodniowej konferencji pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy” informujemy, iż ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków unijnych w projekcie MNiSW i konieczność dodatkowego wyjaśnienia kwestii formalnych,  w celu dochowania należytej staranności procedowania, wyłonienie wykonawcy będzie przeprowadzone w dniu 6 maja 2019 r.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, projekt pt. „AGH – Strategia Doskonałości” w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (nr rej. projektu 0001/SDU/2018/18)