11.04.2019

Informacja o wyborze oferty - Analiza benchmarkingowa z dn. 29.03.2019


Protokół z przeprowadzonego pozyskania oferty cenowej dla zamówienia publicznego pt: „Analiza benchmarkingowa systemu komercjalizacji wiedzy wiodących uczelni technicznych”. 

Protokół wyboru oferty