Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Sterowane systemy magnetycznej lewitacji


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Sterowane systemy magnetycznej lewitacji

oferta nr WEAIiE/23

  

Sterowane systemy magnetycznej lewitacji umożliwiają realizację bezkontaktowego oddziaływania pomiędzy obiektami. Wykorzystanie algorytmów sterowania pozwala na programową realizację stawianych zadań i osiąganie zadanych celów w ramach możliwości technicznych zaprojektowanej konstrukcji. Wyposażenie systemów
w nowoczesne metody i systemy kontrolno-pomiarowe wraz z oryginalnym oprogramowaniem umożliwia dostosowanie konfiguracji do wymagań użytkownika.

  

Zastosowanie

Budowa zautomatyzowanych urządzeń wykorzystujących sterowane systemy magnetycznej lewitacji. Praktyczne aplikacje przemysłowe:

  • - zawieszenie magnetyczne,
  • - sterowane łożysko magnetyczne,
  • - aktywny eliminator drgań.

Zalety

Bezkontaktowe oddziaływanie umożliwia eliminację szkodliwych czynników takich jak tarcie, konieczność smarowania, hałas, drgania. Zastosowanie programowego algorytmu kontrolno-sterującego umożliwia konfigurowanie własności statycznych
i dynamicznych działającego urządzenia oraz badanie stanu jego pracy. Zastosowanie systemów kontrolno-pomiarowych umożliwia dodatkowo prowadzenie pełnej diagnostyki urządzenia stosując opracowane systemy monitorowania.