Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Projektowanie i wykonanie laboratoryjnych stanowisk badawczych


Opis

Projektowanie i wykonanie laboratoryjnych stanowisk badawczych
i edukacyjnych

oferta nr WEAIiE/22

  

Projektowanie, kompletacja aparatury oraz uruchomienie stanowisk laboratoryjnych dla potrzeb badań oraz edukacji (realizacja „pod klucz"). Podstawowym wyposażeniem stanowisk jest komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyzację eksperymentów. Oferuje się wykonanie stanowisk mechanicznych, elektrycznych hydraulicznych lub pneumatycznych. Stanowiska wyposażane są
w układy pomiarowo-sterujące oraz oprogramowanie do akwizycji danych oraz planowania eksperymentów. Modernizacja istniejących stanowisk w celu automatyzacji wysyłania sterowań oraz zbierania danych pomiarowych.

Przykładem jest mechatroniczne stanowisko badawcze manipulatora pracujące
w środowisku MATLAB/Simulink.

Zastosowanie

Badania oraz edukacja.