Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Projektowanie i wykonanie konfiguracji programowalnych


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Projektowanie i wykonanie konfiguracji programowalnych układów logicznych

oferta nr WEAIiE/21

  

Projektowanie struktury logicznej rekonfigurowanych układów logicznych (FPGA) według specyfikacji użytkownika. Realizacja bloków umożliwiających szybką akwizycję danych analogowych i binarnych oraz bloków realizujących cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Budowana dedykowanych płytek drukowanych zawierających układy rekonfigurowane oraz układy peryferyjne. Rekonfiguracja umożliwia elastyczną zmianę sprzętowo realizowanych funkcji układu bez zmian układów drukowanych.

Przykładowym rozwiązaniem jest sterownik do eksperymentalnego silnika spalinowego przetwarzający informacje o stanie silnika (położenie wału, temperatura, pozycja pedału gazu) i generujący impulsy dla wtryskiwacza oraz dla zaworów dolotowych i wylotowych z komory wstępnego przygotowania mieszanki. Ze względu na wymagane szybkości pracy nie była możliwa realizacja w systemie mikroprocesorowym. Dodatkowym wymaganiem była możliwość elastycznej rekonfiguracji wynikająca z początkowego braku określenia szczegółowego algorytmu sterowania.

Zastosowanie

Sprzętowa realizacja funkcji wymagających czasów reakcji na poziomie kilkunastu-kilkudziesięciu nanosekund charakteryzująca się elastycznością rekonfiguracji.