Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Przenośny system monitoringu ruchu drogowego


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Przenośny system monitoringu ruchu drogowego

oferta nr WEAIiE/19

Przenośny system monitoringu ruchu drogowego jest przeznaczony do pomiaru takich parametrów ruchu, jak: prędkość pojazdu, jego zastępcza długość elektryczna oraz czas pojawienia się pojazdu w punkcie pomiarowym.

Zastosowanie

System zapewnia pomiar prędkości z rozdzielczością 1 km/h, długości pojazdu z rozdzielczością  1 dm. Pojemność pamięci zapewnia możliwość rejestracji danych dla 180 000 pojazdów.

Zalety

PrzenońÂ