Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Optymalizacja konstrukcji silników indukcyjnych


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Optymalizacja konstrukcji silników indukcyjnych

oferta nr WEAIiE/16

  

Procedura obliczeniowa projektowania silników indukcyjnych bazująca na optymalizacji wielokryterialnej złożona z etapów:

1)utworzenie programu syntezy (model obliczeń projektowych zorientowany na optymalizację)

2) obliczenia optymalizacyjne

3) proces decyzyjny wyboru najlepszego projektu z udziałem producenta

4) wykonanie prototypu, pomiary próby typu, weryfikacja

Zastosowanie

Minimalizacja kosztu produkcji przy założonych wymaganiach technologicznych
i własnościach silnika.