Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Badania mechanizmów procesów degradacji w materiałach elektroizolacyjnych


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Badania mechanizmów procesów degradacji w materiałach elektroizolacyjnych

oferta nr WEAIiE/15

  

W Laboratorium Wysokich Napięć Katedry Elektroenergetyki znajdują się wysokonapięciowe stanowiska badawcze i specjalistyczna aparatura pomiarowa oraz prowadzone są badania eksperymentalne dla oceny zjawisk dielektrycznych.

Zastosowanie

Oferta dotyczy badań laboratoryjnych dla oceny procesów synergistycznych w materiałach i układach izolacyjnych wysokiego napięcia. Istnieje możliwość opracowania propozycji doboru materiałów układów izolacyjnych wysokiego napięcia.