Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Analiza narażeń przepięciowych w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napiecia


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Analiza narażeń przepięciowych w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

oferta nr WEAIiE/14

Rezultatem oferty będą programy obliczeniowe i przykładowe wyniki analiz działania różnych typów narażeń przepięciowych w podstawowych urządzeniach przesyłowych i rozdzielczych wysokiego napięcia.

Zastosowanie

Oferta dotyczy obliczeń  i analiz teoretycznych działania przepięć zewnętrznych i wewnętrznych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia. Efekty analizy umożliwią aktualizację i nowelizację wymagań w zakresie koordynacji izolacji urządzeń elektroenergetycznych.