Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Prace badawcze z zakresu diagnostyki układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Prace badawcze z zakresu diagnostyki układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia

oferta nr WEAIiE/13

Rezultatem oferty będą dane o stanie układów izolacyjnych pod działaniem narażeń eksploatacyjnych dla optymalizacji ich konstrukcji. Wyniki pomiarów umożliwią modelowanie narażeń eksploatacyjnych dla prognozowania procesów degradacji i analiz niezawodnościowych.

Zastosowanie

Oferta dotyczy opracowanych metod pomiarowych do oceny technologii
i w badaniach eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.