Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Analizy i optymalizacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Analizy i optymalizacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych

oferta nr WEAIiE/12

  

Oferta dotyczy wykonania opracowań w zakresie analizy stanów pracy, programowania rozwoju i eksploatacji sieci elektrycznych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej oraz kryteriów ekonomicznych.

Zastosowanie

1) Doskonalenie struktury elektroenergetycznych sieci rozdzielczych eksploatowanych przez Spółki Dystrybucyjne w celu poprawy jakości, niezawodności oraz efektywności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

2) Doskonalenie struktury elektroenergetycznych sieci rozdzielczych zakładów przemysłowych w celu poprawy jakości, niezawodności oraz efektywności zasilania odbiorników energii elektrycznej.