Jednostka:  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Oferta:  Optymalne sterowanie dystrybucją energii cieplnej


Uczelniany kierunek badawczy:  WEAIiE


Opis

Optymalne sterowanie dystrybucją energii cieplnej

nr oferty WEAIiE/01

 

 

Proponowana konfiguracja programowo- sprzętowa umożliwia optymalne prowadzenie procesu dystrybucji energii cieplnej do rozproszonych terytorialnie odbiorców o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię, zasilanych z jednego lub kilku zcentralizowanych źródeł zasilania (wymienniki, generator energii cieplnej). Jest to typowa konfiguracja występująca w iwc replica ukomega replica ukhttp://www.cssa-unn.com/tag/rolex-quartz-replica/Audemars Piguet replica uk układach dystrybucji energii cieplnej zasilających osiedla mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, kompleksy budynków szpitalnych szpitale, kampusy uczelni.

Proponowany system sterowania ma rozproszoną strukturę wielowarstwową
i integruje w sobie wiele nowoczesnych technologii, standardów przemysłowych
i metod sterowania reprezentatywnych dla współczesnej automatyki i informatyki przemysłowej, wśród których należy wymienić:

 • - magistrale przemysłowe dla połączenia sterowników PLC i koncentratorów danych w odległych węzłach cieplnych,
 • - sieć Internet dla zdalnego monitorowania odległych węzłów, z wykorzystaniem modułowych serwerów lokalnych własnej konstrukcji,
 • - przemysłowy, obiektowo zorientowany system SCADA wraz z przemysłową bazą danych
 • - przemysłowy webserwer, udostępniający ekrany operatorskie w sieci Internet,
 • - algorytmy modelowania, diagnostyki, predykcji i optymalizacji.

Nadrzędne algorytmy sterowania optymalnego, koordynowane z regulatorami lokalnymi, zapewniają optymalne dopasowanie ilości dostarczonej energii do potrzeb odbiorców.

Przykładowo, zastosowanie nadrzędnego algorytmu sub-optymalnego dla systemu dystrybucji energii cieplnej o mocy ok. 5 MW dało w efekcie oszczędności w postaci zmniejszenia zużycia energii, średnio o ok. 10 %, przy zachowaniu komfortu cieplnego w budynkach. Po uwzględnieniu redukcji opłat za emisję gazów (SO2, NOx) wykazane oszczędności będą jeszcze większe.

Zastosowanie

Zaproponowana metoda unowocześniania systemów grzewczych poprzez zastosowanie zintegrowanych, komputerowych układów sterowania i monitorowania procesów oraz systemów teletransmisji danych, umożliwia także automatyczną diagnostykę - zdalne wykrywanie stanów awaryjnych systemów grzewczych. System dostarcza także interaktywnych usług elektronicznych administratorom systemów energetycznych.

Potencjalni odbiorcy technologii:

 • - lokalni producenci i dystrybutorzy energii tak konwencjonalnej jak
  i niekonwencjonalnej,
 • - odbiorcy energii, dla oceny optymalności wykorzystania,
 • - twórcy nowych technologii pozyskiwania energii dla właściwego prowadzenia procesu, np. w oparciu o model procesu,
 • - uczestnicy programów unijnych, dla konkretnych aplikacji