2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii przemysłowej transmisji danych za pomocą wysokiej klasy modułów radiokomunikacyjnych w ramach 'Inkubatora Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji technologii przemysłowej transmisji danych za pomocą wysokiej klasy modułów radiokomunikacyjnych: tworzenie spółki spin-off' na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na:

Wykonanie analizy proof-of-concept mającej na celu:

 

 • ocenę powtarzalności technologii, mającej być podstawą działalności przyszłej spółki spin-off,
 • zbadanie preferencji potencjalnych odbiorców, dot. zarówno samej technologii jak i modelu współpracy tj. realizacji usług lub dystrybucji produktów,
 • oszacowanie preferencji cenowych odbiorców oraz stopnia dopasowania produktów i usług do oczekiwań rynku.

 

W celu spełnienia w/w założeń, realizacja analizy proof-of-concept polegać będzie na:

 

 • wyprodukowaniu 24 węzłów sieci radiowej z których powstaną zestawy uruchomieniowe służące do testowania i ewaluacji opracowanej technologii, pozwalających na zbadanie zasięgu i jakości połączeń radiowych, przepływności, zużycia energii zasilającej a także funkcjonalności dostarczonego oprogramowania; zakłada się, że zestawy uruchomieniowe zostaną przygotowane w taki sposób, aby ich wypróbowanie wiązało się z minimalnym zaangażowaniem ze strony odbiorcy; przygotowanie zestawów ewaluacyjnych pozwoli na ocenę powtarzalności technologii,
 • dostarczeniu zestawów uruchomieniowych co najmniej 3-5 potencjalnym odbiorcom; uruchomienie i testowanie zestawów pozwoli zapoznać się z technologią i ocenić jej przydatność w wybranych aplikacjach, osoba testująca zestaw uruchomieniowy będzie zobowiązana co najmniej do wypełnienia ankiety dotyczącej dostarczonej technologii,
 • opracowaniu raportu ze wszystkich podjętych działań wraz z oceną powtarzalności technologii i preferencji przyszłych odbiorców dot. potencjalnych aplikacji, zmian lub kierunków rozwoju wynikających z przeprowadzonych ankiet.


Informacja techniczna na temat podzespołów węzła sieci radiowej oraz zestawu uruchomieniowego

Zestaw uruchomieniowy składa się z dwóch płytek:

 • Płytka bazowa zestawu uruchomieniowego zawiera mniej niż 220 elementów, których szacowany koszt wynosi mniej niż 1300,-PLN netto, PCB: 1,5mm, FR4, druk dwustronny z metalizacją i soldermaską, wymiar mniejszy niż 110x100mm, ścieżki 8mil, podzespoły radiowe, większość elementów w rozmiarze 0603
 • Węzeł sieci radiowej/moduł radiowy zawiera mniej niż 250, których szacowany koszt wynosi mniej niż 300,-PLN netto, PCB: 1,5mm, FR4, druk czterowarstwowy z soldermaską, wymiar mniejszy niż 50x25mm Podzespoły radiowe, większość elementów w rozmiarze 0402

Usługa musi zostać wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2015 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2015 r. przesyłając je na adres email: ctt@agh.edu.pl

Warunki płatności: przelew 7 dni.

Płatnikiem jest:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23

Oferta w formacie PDF ma zawierać:
• nazwę i pełne dane AGH (adresata oferty)
• nazwę i pełne dane usługodawcy wraz z nr NIP
• cenę netto i cenę brutto usługi

Wymagania wobec usługodawcy:

 • możliwość montażu obwodów drukowanych w technologii 0402
 • udokumentowane prace (min. 5 referencji) związane z projektowaniem, wytwarzaniem dokumentacji, montażem i testowaniem układów elektronicznych na drukach wielowarstwowych
 • doświadczenie w projektowaniu i montażu układów radiowych - udokumentowane projekty referencyjne
 • udokumentowana współpraca z firmami z branży elektroniki (min. 5 firm)

 

 

 

Powrót