2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii baterii ogniw paliwowych w ramach Przedsięwzięcia 'Inkubator Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji baterii ogniw paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem opcji związanych z licencjonowaniem' na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na przeprowadzenie analizy proof of concept technologii baterii ogniw paliwowych.

Celem analizy proof of concept jest sprawdzenie możliwości realizacji założeń ogniwa paliwowego wg. patentu „Bateria Ogniw Paliwowych' poprzez zbudowanie modelu baterii wysokotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC o mocy wyjściowej 100W. Budowa takiej baterii wymaga wykonania 100 szt. dwustronnych ceramicznych ogniw paliwowych oraz połączenia ich w stos. Proces technologiczny, którego wytworem końcowym jest struktura ceramiczna dwustronnego ogniwa paliwowego, wymaga zastosowania laminowania izostatycznego folii ceramicznych pod ciśnieniem 500 atm. i w temperaturze 70 stopni C, a następnie wypalenie tych zlaminowanych folii w wysokotemperaturowym piecu do ceramiki w temperaturze 1550 stopni C.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

  • wykonaniu 100 szt. ogniw paliwowych, z materiałów zakupionych przez usługodawcę a wskazanych przez zamawiającego, 
  • wykonaniu procesu laminowania rdzeni anodowych, 
  • wykonaniu procesu laminowania operacyjnych warstw anodowych i elektrolitu, obróbce termicznej struktur ceramicznych ogniw paliwowych,
  • opracowanie raportu z prac.

 


Orientacyjne zestawienie materiałów na 100 szt. ogniw paliwowych:

L.p. - Nazwa materiału - Ilość
1. Folia anodowa ESL 42421 - 7200'2
2. Folia elektrolitowa ESL 42400 - 1500'2
3. Pasta elektrolitowa ESL 4481 - 100g
4. Pasta katodowa ESL 4421 - 100g
5. Pasta dielektryczna ESL 4916 - 300g
6. Pasta srebrowa bezszkliwowa - 200g
7. Proszek MaxPhase 312 - 100g
8. Folia srebrowa AG3N gr. 0.05mm, pasek 10x500mm, - 50g
9. Płytki z ceramiki cyrkonowej Wymiary 4'x4' - 20 szt.


Usługa musi zostać wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2015 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2015 r. przesyłając je na adres email: ctt@agh.edu.pl

Warunki płatności: przelew 7 dni.

Płatnikiem jest:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23

Oferta w formacie PDF ma zawierać:
• nazwę i pełne dane AGH (adresata oferty)
• nazwę i pełne dane usługodawcy wraz z nr NIP
• cenę netto i cenę brutto usługi

Wymagania wobec usługodawcy:

Do wykonania usługi niezbędne jest posiadanie prasy izostatycznej do laminacji folii ceramicznych pod ciśnieniem 7000 psi i w temperaturze 70 stopni C, pieca wysokotemperaturowego programowanego umożliwiającego wypał w temperaturze 1550 stopni C oraz suszarki komorowej z wyciągiem pracującej w temperaturze 350 stopni C.

 

 

Powrót