2015-07-06 r. | Zapytanie ofertowe dotyczące analizy proof-of-concept technologii systemu diagnostycznego do nieniszczącego badania płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych w ramach 'Inkubatora Innowacyjności'

Opierając się na założeniach przedstawionych w raporcie pt. „Wycena ścieżki komercjalizacji systemu diagnostycznego do nieniszczącego badania płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych: tworzenie spółki spin-off' na zlecenie Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy do składania oferty cenowej na:
Analizę proof of concept technologii systemu diagnostycznego do nieniszczących badań płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych i lin stalowych w otulinach wraz z wykonaniem modelu demonstracyjnego układu bezstykowego pomiaru prędkości.
Analizy proof of concept będzie polegała na wykazaniu iż możliwa jest budowa urządzenia pomiarowego które powinno posiadać następujące parametry:

 1. Pomiar prędkości przemieszczania cięgien linowych 0-3 m/sek.
 2. Pomiar bezkontaktowy cięgien linowych w odległości do 5mm.
 3. System generowania znaczników do pomiaru prędkości z demagnetyzacją.
 4. Mikrokomputerowy system kontroli parametrów pomiaru prędkości struktur ferromagnetycznych.
 5. Algorytm wyliczania prędkości średniej. minimalnej, maksymalnej.
 6. Wyjściowe sygnały układu pomiarowego: Pozwalające na współpracę z defektografami serii MD (Zawada NDT) szeregowy interfejs cyfrowy RS 485,wyposażony w wyświetlacz cyfrowy.
 7. Wykonanie w wersji prototypowej.
 8. Zakres temperatur pracy: -30 -+50 st. C.
 9. Zakres wilgotności pracy: 0 - 95%
 10. Zasilanie sieciowe i możliwość pracy z akumulatora 

 

Analiza obejmie budowę urządzenia oraz przedstawienie raportu z prac.
Wykonawca analizy musi posiadać:

 • wiedzę z zakresu metrologii niezbędna do oceny systemu diagnostycznego płaskich cięgien stalowo-poliuretanowych, 
 • doświadczenie w budowaniu systemów diagnostycznych wraz z udokumentowanym wdrożeniem takich systemów,
 • wdrożony i utrzymany system zarzadzania jakością serii ISO 9001, ISO 9100,
 • modele i zestawów do wykrywania i dokumentowania anomalii w strukturach ferromagnetycznych
 • zaplecze warsztatowe i udokumentowane doświadczenie w budowie prototypów urządzeń pomiarowych
 • możliwości zaprojektowania i budowy modelu demonstracyjnego urządzenia do bezkontaktowego pomiaru prędkości przemieszczania struktur feromagnetycznych (lin stalowych, lin stalowych w otulinach, płaskich cięgien-stalowo poliuretanowych, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi)

 

Usługa musi zostać wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2015 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2015 r. przesyłając je na adres email: ctt@agh.edu.pl

Warunki płatności: przelew 7 dni.
Płatnikiem jest:
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23

Oferta w formacie PDF ma zawierać:
• nazwę i pełne dane AGH (adresata oferty)
• nazwę i pełne dane usługodawcy wraz z nr NIP
• cenę netto i cenę brutto usługi

 

Powrót