2016-10-21 r. | Astaldi S.P.A. - podpisanie Porozumienia o współpracy

Firma Astaldi S.P.A. jest jednym z większych przedsiębiorstw działających w branży budowlanej. Działa w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa wodnego oraz inżynierii środowisk i zagadnień związanych z transportem. Zrealizowała wiele projektów we Włoszech, Polsce, Europie oraz na świecie (m.in. metro w Rzymie, Mediolanie, Genui, Kopenhadze i Caracas, linię kolejową Rzym - Neapol, akcelerator LEP dla CERN w Szwajcarii). Na dzień dzisiejszy firma ma roczny obrót przekraczający 57 miliardów dolarów.
Ze strony AGH Porozumienie o współpracy podpisał prof. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy, a ze strony Astaldi S.P.A. - Mario Giros.
Koordynatorzy umowy:
- ze strony Astaldi S.P.A. - Marco Giros
- ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Powrót