2016-11-02 r. | Program akceleracyjny KGHM Cuprum

Informujemy, że KGHM Cuprum wspólnie z MIT Entrprise Forum Poland rozpoczyna realizację projektu współpracy ze stratupami technologicznymi czyli zespołami (w tym naukowymi), które chcą rozpocząć proces komercjaliacji swoich rozwiązań.

Więcej informacji o programie oraz naborze wniosków ne stronie www.mitefpoland.org

Nabór wniosków trwa do końca listopada 2016.

Osoby kontaktowe:

- ze strony MITEF Poland: dr Maciej Pasternak, tel. 534 065 702, m.pasternak@fpt,org.pl

- ze strony KGHM Cuprum: Piotr Czekierda, tel. 605 882 661, pczekierda@cuprum.wroc.pl

 

Powrót